اخبار عمومی

دانلود فایل روش های نمونه برداری در کنترل کیفیت

 روش های نمونه برداری در کنترل کیفیت بصورت فایل PDF

منابع آزمون تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی

 

فرمت فایل : pdf

 

حجم فایل : ۱۰٫۲ مگابایت

 

تعداد صفحات : ۱۳۷ صفحه

 

زبان : فارسی

 

 

دانلود فایل با لینک مستقیم

 

 

نمونه گیری  و بازرسی نمونه ای( بازرسی به منظور پذیرش)

هدف :

 ارتقاء آگاهی و مهارت فنی فراگیران در زمینه نمونه برداری و بازرسی نمونه ای

منابع :

  ۱  – استاندارد و کنترل کیفیت آماری-  مهرداد پورشمس (مرکز آموزش وپژوهش صنایع ایران)

۲-  اصول و مبانی بازرسی و نمونه برداری- اداره کل آموزش و ترویج موسسه استاندارد ایران

۳-روش ها و طرحهای نمونه برداری برای  بازرسی مشخصه های وصفی- استاندارد ملی ایران ۹۱۳۲

۴-روشهای اجرای نمونه برداری جهت پذیرش با وصفی ها –سطوح کیفیت مشخص شده بر حسب تعداد اقلام نامنطبق در یک میلیون قلم – استاندارد ملی ایران ۱۳۲۸۲

۵-استاندارد : ISO 2859  سری اول تا سوم

 ۶-استانداردهای مربوط به طرح های نمونه گیری پذیرشی- مشهورترین آن ، استاندارد نظامی :MIL-STD 105D وبا تغییرات کمی استاندارد بین المللی شماره ISO2859-1

۷-استاندارد هایی برای طرح های نمونه گیری متغییرها که معروفترین آنها استاندارد  MIL-STD-414است.

معادل این استاندارد درسری ISO با برخی تغییرات،استاندارد ISO3951 است .

۸- استاندارد ملی ایران : جدول بازرسی نمونه ای – بخش اول و دوم  شماره های ۹۳۸ و ۹۳۹

۹ – استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۰۵ روش نمونه گیری تصادفی و استفاده از جداول

 

 

دانلود فایل با لینک مستقیم

 

سرفصل دوره نمونه گیری و بازرسی نمونه ای:

نمونه گیری و بازرسی نمونه ای:

مشخصات عمومی نمونه بردار

ویژگی های اختصاصی نمونه بردار

مفاهیم و اصطلاحات ( قلم، نمونه، حجم نمونه، بهر، حجم بهر، محموله، بهر همگن، معیوب ، آزمونه ، نمونه گیری ، نسبت نمونه گیری و چارچوب آن ،  نمونه تصادفی …)

اهمیت نمونه برداری

انواع نمونه گیری احتمالی (نمونه گیری تصادفی ساده،نمونه گیری سیستماتیک،نمونه گیری طبقه بندی شده،نمونه گیری خوشه ای یا گروهی،نمونه گیری چند مرحله ای)

انواع نمونه گیری غیر احتمالی

روش محاسبه تعداد نمونه

جداول اعداد تصادفی و استفاده از آن ها در نمونه گیری

بازرسی نمونه ای

انواع طرح های نمونه گیری ( طرح یکبار نمونه گیری ، دوبار نمونه گیری و چند بار نمونه گیری  )

سطوح بازرسی نمونه ایی ( بازرسی نرمال ، بازرسی کاسته شده و بازرسی تشدید شده )

سطوح بازرسی عمومی ( سطح I   ، سطح II  ، سطح III  )

نحوه انتقال بازرسی ها به سطوح مختلف

روش های بازرسی ( نمونه گیری  صد درصد ، نمونه گیری بر اساس تئوری نمونه گیری ، نمونه گیری بر اساس تئوری احتمالات یا بازرسی نمونه ای )

انواع روش های بازرسی نمونه ایی (  به روش وصفی ها ، به روش متغیرها ، بازرسی بهر به بهر، بازرسی داخلی و خارجی  )

عددپذیرش ( AC) ، عدد ردی ( Re )  و حجم نمونه  ( n)    و محاسبه آن ها

سطح کیفیت قابل پذیرش(AQL(Acceptance quality limit)

اقلام معیوب قابل تحمل یا درصد رواداری نقص دار ها در بهر(Lot Tolerance Percent Defective(L.T.P.D

ریسک تولید کننده α

ریسک مصرف کنندهβ

میانگین کیفیت خارج شده  (  Average Outgoing Quality(AOQ

مرز میانگین کیفیت خارج شده ـ AOQL

چندین مثال از مراحل مختلف  نمونه گیری

جداول بازرسی نمونه ای

 

دانلود فایل با لینک مستقیم

 

 

************************************

 

دانلود پکیج روش اجرایی استاندارد ۱۷۰۲۵

این پکیج استاندارد ۱۷۰۲۵ شامل کلیه فرم ها ، دستورالعمل ها ،روش های اجرایی الزامات فرآیندی می باشد . مطابق با استاندارد ۱۷۰۲۵ ، روش اجرایی الزامات فرآیندی تدوین شده است که با بررسی بندهای استاندارد فرم های متناسب نیز ارائه شده است.

کلیه فرم ها و روش های اجرایی مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت می باشد و تنها کافیست نام آزمایشگاه خود را در فرم ها جایگذاری نمایید.

استاندارد 17025

استاندارد ۱۷۰۲۵

دانلود با لینک مستقیم

 

این پکیج شامل مورد زیر می باشد:

-روش های اجرایی و دستور العمل ها مانند:

روش اجرایی الزامات فرآیندی

روش اجرایی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

روش اجرایی بیانیه عدم انطباق

دانلود با لینک مستقیم

 

– فرم ها با فرمت WORD :

فرم گزارش نتیجه تجزیه و تحلیل آماری طرح تضمین کیفیت

فرم ورود داده های آماری جهت طرح تضمین کیفیت

فرم جدول برنامه ریزی و اجرا مقایسات بین آزمایشگاهی

فرم محاسبات داده های مقایسات بین آزمایشگاهی

فرم برنامه سالیانه اطمینان از اعتبار نتایج

فرم قرارداد کار برای محصولات مورد آزمون

فرم برنامه سالیانه تضمین کیفیت ( F-TEST , T-TEST)

فرم انجام مقایسات بین آزمایشگاهی و محاسبه شاخص های آماری h و k

فرم تحلیل آماری F-TEST , T-TEST

فرم شکایت مشتری

فرم بررسی کار نامنطبق

فرم گزارشات نهایی انجام آزمون ها

فرم ثبت و تحلیل محاسبات عدم قطعیت

فلوچارت گردش کار و وظایف پرسنل

فلوچارت رسیدگی به شکایات مشتری

دانلود با لینک مستقیم

 

– فرم ها با فرمت EXCEL :

فرم ثبت نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی و تحلیل آن ها

فرم ثبت سوابق صحه گذاری

فرم تصدیق آزمون ها و تجهیزات

فرم لیست استانداردهای موجود در ازمایشگاه

فرم لیست شکایت مشتری

فرم لیست درخواست آزمون های برون سازمانی و درون سازمانی

فرم گزارشات نهایی نتایج انجام ازمون ها

فرمت فایل :ZIP

دانلود با لینک مستقیم

************************************************

 

************************************************************

 

فرم تصدیق روش انجام آزمون ها استاندارد ۱۷۰۲۵

این فرم مطابق با الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ تهیه شده است بدین صورت که شامل تمام عوامل تاثیرگذار بر نتیجه (ازجمله : تجهیزات ،شرایط محیطی ،صلاحیت کارکنان ،مواد مصرفی ، الزامات فرایند آزمون ، جابجابب و انبارش و.. )،الزامات مورد نیاز ،وضعیت موجود در آزمایشگاه ، نواقص و نتیجه تصدیق می باشد.

دانلود با لینک مستقیم

 

**************************************************************

 

فرم تصدیق و صحه گذاری تجهیزات استاندارد ۱۷۰۲۵

فرم تصدیق تجهیزات شامل دو قسمت می باشد : بخش ابتدایی که شامل مشخصات فنی تجهیز ( گستره ، ریزنگری، دقت ، درستی ، عدم قطعیت و …) میباشد .

بخش دوم که شامل نقاط کاربردی هر تجهیز ، خطا ها ، عدم قطعیت ، بهترین گستره اندازه گیری ، درصد احتمال انطباق می باشد.

دانلود با لینک مستقیم

*******************************************************

 

فرم صحه گذاری و تصدیق روش‌های آزمون

این فرم صحه گذاری و تصدیق روش آزمون و تجهیزات آزمایشگاه متناسب با استاندارد ۱۷۰۲۵ تهیه شده است.

این فرم در ابتدا به بخش تصدیق روش و  صحه گذاری روش تقسیم می شود و درادامه به زیر بخش های زیر تقسیم  می شود :

 • مشخصات روش آزمون
 • مشخصات مورد نیاز مشتری
 • صلاحیت کارکنان
 • ویژگی های عملکردی روش
 • نتایج تصدیق و صحه گذاری
 • بیانیه روش اعتبار

برای مثال بند مربوط به مشخصات روش آزمون به شکل زیر به صورت جدولی تهیه شده است که شامل اطلاعات مربوط به :

 • مشخصات آزمون
 • شماره استاندارد
 • نام آزمون
 • تجهیزات موردنیاز
 • کستره موردنیاز
 • ریزنگری
 • دقت،عدم قطعیت،رواداری و..
 • تصدیق کالیبراسیون
 • توانمندی تجهیز 
 • تجهیزات کمکی
 • تصدیق تجهیزات کمکی
 • شرایط محیطی
 • مواد مرجع و مصرفی و..
 • نمونه برداری

دانلود با لینک مستقیم 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا