برق قدرت

نحوه عملکرد بی متال (رله حرارتی) چگونه است؟

نحوه عملکرد بی متال

جهت حفاظت از موتورھای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله ھای حرارتی (بی متال) استفاده می شود. اساس کار این رله ھا بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنھا افزایش می یابد.

از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با ھم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتھا باز و مدار قطع می شود.

بی متال

طرز کار بی متال در رله ھای حرارتی

سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضافه بار، ھادی ھا گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و با عث خم شدن تیغه می شود. حرکت ھر یک از بی متالھا به اھرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اھرم، یک میکرو سوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دھد و مدار فرمان را قطع می کند.

 

آموزش روش نصب کنتاکتور به زبان ساده

 

برای افزایش سرعت عملکرد بیمتال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آھنربا در بالا و پایین تیغه دوفلزی استفاده می شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک میکند.

 

بیمتال

 

رله ھای اضافه بار (بیمتال) تنظیم پذیر ھستند و می توان آنھا را به گونه ای تنظیم کرد که جریان ھایی بین ١٫٠۵ تا ١٠ برابر جریان نامی موتورھا را قطع کنند.

 

تفاوت کنتاکتور ac و dc چیست؟

 

رله بیمتال سه فاز

معمولاً دارای سه پل قدرت و دو کنتاکت فرمان است (یک کنتاکت باز برای اتصال به سیستم ھشداردھنده و یک کنتاکت بسته برای قراردادن در مسیر تغذیه کنتاکتور).

کنتاکت معمولا بسته NC با شماره های ۹۵-۹۶ و کنتاکت های معمولا باز NO با شماره های ۹۷-۹۸ مشخص می شوند. برخی از رله ھای بیمتال دارای دو حالت دستی و خودکار ھستند که در حالت دستی اگر رله عمل کند باید آن را به حالت اول بازگرداند، اما در حالت خودکار برگشتن به حالت اول پس از RESET صورت دستی و با فشردن دکمه گذشت مدتی معین به صورت خودکار انجام می شود.

 

رونمائی از رله جریانی ساخت داخل در اراک

 

اتصال بار تکفاز به بی متال سه فاز در صورت استفاده از یک بی متال سه فاز برای یک مصرف کننده تکفاز، باید قطع کننده یکی از فازھا را با قطع کننده فاز دیگر سری نموده و از کنتاکت باقی مانده باید برای اتصال نول به مصرف کننده استفاده نمود.

قسمتھای مختلف یک رله حرارتی (بی متال) عبارتند از:

 رله حرارتی

تیغه ھای اتصال به کنتاکتور ترمینالھای اتصال به کابل موتور ترمینال مشترک مدار فرمان پیچ تنظیم جریان ترمینال ھای باز و بسته مدار فرمان پیچ تغییر وضعیت دکمه برگشت وضعیت تست بی متال:

۱- حالت سرد COLD:

در این روش دو برابر جریان نامی بی متال تزریق می گردد و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می شود.

۲- حالت گرم HOT:

چون این تست پس از تست حالت سرد و پس از عمل کردن رله صورت می گیرد، تست گرم نامیده می شود. در این روش جریانی معادل شش برابر جریان نامی تزریق شده و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می گردد.

۳- حالت دو فاز :

در این روش در مدار بالا یکی از فازھا را قطع کرده و مدار را با دو فاز می بندند. و زمان عملکرد رله را یادداشت می کنند. مقادیر به دست آمده با نمودار بی متال مقایسه می گردد.

نقش بی متال در تابلو برق چیست؟

نقش بی متال در تابلو برق از اهمیت ویژه ای  بر خوردار است ، نقش بی متال در تابلو برق ، این المان مهم ، در دستگاه های الکتریکی این است که در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی به عنوان محافظ عمل کند .یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی ،استفاده از رله حرارتی و رله مغناطیسی است رله حرارتی موتور را در مقابل اضافه بار حفاظت میکند.

 

حفاظت الکتریکی و انواع رله ها

 

بی‌متال یا رله حرارتی قطعه‌ای است که از دو فلز ناهمجنس ، به ویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هستند، که از یک سطح کاملًا به هم جوش خورده‌اند تشکیل شده‌است. برای ساختن بی‌متال دو فلز را در حالت گرم و با استفاده از غلتک به هم پرس می‌کنند به طوری که حاصل کار به صورت یک‌تکه دیده می‌شود.نقش بی متال در تابلو برق یا رله اضافه باری که جهت کنترل جریان موتورهای الکتریکی بکار میرود و یک نوع رله حفاظتی است.

 

دانلود اصول و مبانی ابزار دقیق pdf

 

نقش بی متال در تابلو برق : اجزای تشکیل دهنده بی متال یا رله حرارتی و طرز کار آن

در اثر عبور جریان الکتریکی از بی‌متال هر دو فلز گرم‌شده و طول آن‌ها زیاد می‌شود اما از آنجایی که ضریب انبساط  دو فلز متفاوت است، بی‌متال به سمت فلزی که ضریب انبساط پایین‌تری دارد خم می‌شود. این جابجایی به وسیلهٔ اهرم یا به صورت مستقیم کنتاکت‌ها را قطع یا وصل می‌کند. از این ویژگی در فیوزها و رله‌های بی‌متال استفاده می‌شود.

 

رید سوئیچ و رید رله چیست؟

 

برای افزایش سرعت عملکرد بی‌متال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آهن‌ربا در بالا و پایین تیغهٔ دوفلزی استفاده می‌شود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک می‌کند.

 

رله چیست؟

 

رله‌های حرارتی (بی‌متال) تنظیم‌پذیر هستند و می‌توان آن‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که جریان‌هایی بین ۱٫۰۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی موتورها را قطع کنند.  روش تنظیم رلهٔ حرارتی بدین گونه است که باید پیچ تنظیم آنرا برابر جریان نامی الکتروموتور تنظیم نمود.

 

رله کنترل درجه حرارت

 

ضریب انبساط فلزات

منحنی هایی برای ضریب انبساط فلزات وجود دارد که می توان با کمک آنها از بی متال ها استفاده های دقیقی داشت. به عنوان مثال در اطراف این دو فلز به هم چسبیده ،یک رشته سیم حامل جریان الکتریکی پیچیده شده است که میتوان آن را  طوری تنظیم کرد که در اثر افزایش کم جریان ،دستگاه مربوطه بدون دلیل و به سرعت قطع نشود. با استفاده از این منحنی ها همچنین می توان آنرا طوری تنظیم کرد که زمان قطع زیاد شده و عبور جریان اضافی موجب صدومه به دستگاه نشود.

 

جزوه آموزش کامل تعمیر لامپ کم مصرف pdf

 

از نقش بی متال در تابلو برق تا کاربرد آن در در مدار فرمان به عنوان رله حرارتی سه فاز

رلهٔ بی‌متال سه‌فاز معمولاً دارای سه پل قدرت و دو کنتاکت فرمان است ،یک کنتاکت باز برای اتصال به سیستم هشداردهنده و یک کنتاکت بسته برای قراردادن در مسیر تغذیهٔ کنتاکتور . کنتاکت معمولاً بستهٔ بی‌متال با شماره‌های ۹۵-۹۶ و کنتاکت معمولاً باز آن با شماره‌های ۹۷-۹۸ مشخص می‌شود.

 

 

نحوه عملکرد رله ها

 

برخی از رله‌های بی‌متال دارای دو حالت دستی و خودکار هستند که در حالت دستی اگر رله عمل کند باید آن را به صورت دستی و با فشردن دکمهٔ RESET به حالت اول بازگرداند، اما در حالت خودکار برگشتن به حالت اول پس از گذشت مدتی معین به صورت خودکار انجام می‌شود.

 

جزوه آشنایی با سیم و کابل pdf

 

اجزای تشکیل دهنده بی متال یا رله حرارتی

·  تیغه‌های اتصال به کنتاکتور

·  ترمینال‌های اتصال به کابل موتور

·  ترمینال مشترک مدار فرمان

·  پیچ تنظیم جریان

·  ترمینال‌های باز و بستهٔ مدار فرمان

·  پیچ تغییر وضعیت

·  دگمهٔ برگشت وضعیت

هنگام استفاده از یک بی‌متال سه‌فاز در مدار تکفاز، دو تیغهٔ بی‌متال را با هم سری می‌کنیم و سیم فاز را از آن عبور می‌دهیم و تیغهٔ سوم برای سیم نول استفاده می‌شود.

 

تفاوت سیم های نول و ارت

 

نحوه عملکرد بی متال – نحوه عملکرد بی متال – نحوه عملکرد بی متال / منبع :bornika.ir

دستورالعمل تدوین بهترین طرح کارآفرینی PPTX

آموزش AVR به زبان ساده و کاملا تصویری PDF

دانلود کد های قطعات smd بصورت فایل pdf

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا