تعمیرکار

آموزش نحوه بستن مدار کلید سه پل انواع بخاری برقی

معرفی انواع بخاری برقی

 

آموزش کامپیوتر به زبان ساده برای کودکان و مبتدیان PDF

 

بخاری برقی را در انواع مختلف می سازند و به بازار مصرف عرضه می کنند. بخاری های برقی با توجه به تعداد و نوع
المنت، توان الکتریکی، نحوه قطع و وصل مدار، شکل ظاهری، نوع کاربرد و سیستم کنترل دسته بندی می کنند، که در
این مقاله به معرفی هر یک از آن ها می پردازیم:

نمونه ۱
شکل زیر یک دستگاه بخاری سه المنتی را نشان می دهد. سیم رابط این بخاری روکش نخی دارد.

بخاری برقی

نمونه ۲
شکل زیر یک دستگاه بخاری برقی سه المنتی ایستاده را نشان می دهد. این بخاری با یک کلید دوبل چراغ دار روشن
و خاموش می شود.

بخاری برقی 

نمونه ۳
شکل زیر یک دستگاه بخاری برقی با ۸ المنت از نوع فنری و حفاظ شیشه ای را مشاهده می کنید. این بخاری دارای ترموستات قابل تنظیم، حفاظ مشبک فلزی و سیم رابط قابل جدا شدن از دستگاه است.

بخاری برقیحفاظ مشبک فلزی از روی دستگاه برداشته شده و المنت ها و ترمینال ورودی را مشاهده می کنید.

بخاری برقینمونه ۴
شکل زیر یک دستگاه بخاری برقی تک المنت مخصوص حمام را که کلید آن دو وضعیتی یک پل گردان است مشاهده می کنید.

کلید این بخاری توسط یک رشته نخی تغییر وضعیت می دهد. این نوع بخاری را روی دیوار رختکن حمام و در جای مناسب به صورت محکم و اساسی نصب می کنند.

المنت این بخاری از نوع لوله ای ( میله ای ) است. هنگام نصب باید سیم اتصال زمین به بدنه فلزی بخاری وصل شود.

مدار کلید سه پل بخاری برقی

نمونه ۵
شکل زیر یک دستگاه بخاری برقی دو المنتی حمام) W۸۸۸ و W۰۰۸۸ ) را با کلید چهار وضعیتی (دوبل گردان )و المنت های لوله ای ( میله ای ) نشان می دهد.

آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی بخاری برقی

برای آشنایی با ساختمان بخار برقی ابتدا قطعات و اجزای تشکیل دهنده آن نشان داده می شود، سپس اجزای مدار
الکتریکی آن را شرح می دهیم.

ساختمان بخار برقیکلید بخاری برقی:

کلیدها به صورت ساده و بدون چراغ از نوع یک پل و دو پل و یا به صورت چراغ دار از نوع یک پل، دو پل و سه پل وجود دارد.
در شکل زیر کلیدهای دو پل ساده و بدون چراغ – الف- و کلیدهای چراغ دار یک پل، دو پل و سه پل -ب- را مشاهده می کنید.

عایق الکتریکی بخاری برقی : برای نگهداری سیم های المنت برخی بخاری برقی ها لوله های تو خالی عایق از جنس سرامیک استفاده می شود. برای عبور سر سیم های المنت، در هر سر لوله های عایق سوراخی تعبیه شده است. برای عایق کردن پایه های المنت نسبت به بدنه، عایق سوراخ دار چینی به کار می رود.

المنت بخاری برقیمدار کلید سه پل بخاری برقی

المنت بخاری برقی :

المنت به سه صورت وجود دارد:
–  فنری که روی لوله تو خالی سرامیکی پیچیده می شود (شکل الف).
–  فنری با حفاظ شیشه ای مشابه المنت های( شکل ب).
–  میله ای یا لوله ای مشابه (شکل ج).

اصول طراحی منابع تغذیه بدون ترانسفورماتور Pdf

جنس سیم المنت های فنری از نوع کرم نیکل یا کرم آلومینیوم است. جنس سیم المنت لوله ای از نوع کرم نیکل یا کرم آلومینیوم (آلو کرم) است که آن را به صورت فنر در داخل لوله ای از جنس فوالد زنگ نزن قرار می دهند و اطراف المنت را با مواد مذابی از پودر اکسید منیزیم پر می کنند تا از لوله المنت، عایق شود.

 

المنت بخاری برقیدو شاخه سیم رابط :

دوشاخه سیم رابط بخاری برقی از نوع ارت دار انتخاب می شود و از استقامت حرارتی و
الکتریکی باالیی برخوردار است.

دوشاخه برقمدار الکتریکی بخاری برقی : شکل زیر مدار الکتریکی بخاری برقی با سه المنت R1, R2, R3 ،دو کلید یک پل چراغ دار S1 و S2 و فیوز F1 را نشان می دهد.

مقاومت های r1 و r2 که سری با المپ های نئون h1 و h2 و داخل کلیدها قرار دارد حدود ۰۵۸ کیلو اهم و محدود کننده ولتاز و جریان المپ نئون هستند.

F1 فیوز حرارتی دستگاه یا فیوزی است که در خط تغذیه کننده پریز برق قرار دارد و T ترمینال دستگاه است. در مدار شکل زیر کلید S1 دو المنت R1 وR2 را همزمان به طور موازی در مدار قرار می دهد و کلید S2 المنت R3 را روشن و خاموش می کند.

با وصل کلید S1 گرمای تولیدی بخاری بیشتر از حالتی است که کلید S2 به تنهایی وصل است. زمانی که کلیدهای S1 و S2 هر دو با هم وصل باشند گرمای تولیدی بخاری زیاد و بیشتر از حالتی است که کلید S1 به تنهایی وصل است.

 

مدار کلید سه پل بخاری برقیمدار کلید سه پل بخاری برقی

شکل زیر مدار الکتریکی یک نوع بخاری برقی با سه المنت R1, R2, R3 ،سه کلید چراغ دار (S1, S2, S3 ) فیوز F1 و ترمینال T است.

مقاومت های r1, r2, r3 مقاومت هایی هستند که به صورت سری با المپ نئون قرار دارند. مقدار هر یک از آن ها حدود ۰۵۸ کیلواهم است.

h1, h2, H3 المپ نئون داخل کلیدها است که با وصل کلیدها روشن و با قطع کلیدها خاموش می شوند.

 

مدار کلید سه پل بخاری برقی

آموزش باز کردن و تعمیر بخاری برقی

مرحله ۱
به کمک پیچ گوشتی تخت  دو سو شبکه فلزی محافظ المنت را به سمت باال فشار دهید تا پین شبکه از جای خود خارج شود.

مرحله ۲
پین فلزی شبکه محافظ را به کمک دست بیرون بیاورید.

مرحله ۳
پین قسمت دیگر شبکه فلزی را از بدنه خارج کنید تا شبکه محافظ آزاد شود.

مرحله ۴
شبکه فلزی را از روی بخاری بردارید.

مرحله ۵
پس از برداشتن شبکه محافظ، ابتدا چگونگی بیرون آوردن صفحات صیقلی دو طرف دستگاه و زیر المنت را بررسی کنید و راه های باز کردن آن را به خاطر بسپارید.

مرحله ۶
با پیچ گوشتی تخت  دو سو صفحه منعکس کننده حرارت را که در کنار المنت ها قرار دارد از جای آن حرکت دهید.

نکته ایمنی

چون صفحات منعکس کننده حرارت بخاری نازک و برنده هستند لذا برای بازکردن و بیرون آوردن صفحات صیقلی از دستکش و در صورت نیاز از دم باریک استفاده کنید تا دستان شما دچار آسیب و بریدگی نشود.

 

کتاب آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته pdf

 

مرحله ۷

صفحه صیقلی منعکس کننده حرارت بخاری را باز کنید.

مرحله ۸
صفحه صیقلی سمت راست دستگاه را با پیچ گوشتی از جای خود خارج کنید.

مرحله ۹
به کمک دم باریک و پیچ گوشتی تخت، گوشه صفحه منعکس کننده را از محل آن خارج کنید.

مرحله ۱۱
پس از آزاد شدن صفحه از بدنه، صفحه را با دم باریک بردارید

مرحله ۱۲
بعد از باز شدن پیچ های کلید، به کمک انگشتان دست، کلید را بیرون بکشید. در صورت بیرون نیامدن کلید برای آزاد کردن خارهای پالستیکی کلید از پیچ گوشتی تخت استفاده کنید. مراقب باشید تا به بدنه بخاری و کلید آسیب نرسید.

مرحله ۱۳
پس از باز کردن پیچ های ترمینال کلید به وسیله پیچ گوشتی، سیم های رابط المنت و سیم رابط بخاری را از ترمینال کلید باز کنید.

مرحله ۱۴
بعد از جدا کردن سیم های رابط المنت ها از کلید، لبه باالیی صفحه حامل المنت ها ( منعکس کننده حرارت ) را هم از شکافی که روی بدنه آن تعبیه شده با دست بگیرید و طبق تصویر با توجه به لبه تیز صفحه، ضمن رعایت نکات ایمنی، صفحه را با دقت کافی بیرون بیاورید.

نکته ایمنی

برای انجام کلیه مراحل بعد با توجه به نوع بخاری و میزان تیزی لبه قطعات از دست مجهز به دستکش یا دم باریک استفاده کنید تا دچار بریدگی دست نشوید.

 

تعمیر لوازم خانگی / آموزش تعمیر و عیب‌یابی بخاری برقی

 

مرحله ۱۵
لبه پایینی صفحه را نیز به کمک دست از محل آن در روی بدنه خارج کنید.

مرحله ۱۶
لبه صفحه حامل المنت ها را کامال از جای خود بیرون بکشید.

مرحله ۱۷
صفحه نگهدارنده المنت ها را از بدنه بخاری جدا کنید. اتصال الکتریکی المنت ها در پشت صفحه مشاهده می شود.

مدار کلید سه پل بخاری برقی

مرحله ۱۸
به کمک آچار تخت مناسب مهره پیچ، مهره نگهدارنده سرسیم های سیم رابط را از ترمینال المنت باز کنید.

مرحله ۱۹
قبل از جدا کردن سیم های رابط از المنت، نقشه الکتریکی مدار المنت ها را روی کاغذ رسم کنید تا در زمان تعویض المنت و مونتاژ مجدد مدار، با اشکال مواجه نشوید.

مرحله ۲۱
طبق تصویر به وسیله آچار تخت مناسب مهره مربوط به پیچ نگهدارنده سرسیم های سیم رابط به المنت را با یک دست نگهدارید.

مرحله ۲۱
همچنین طبق تصویر مقابل با دست چپ به وسیله آچار تخت مهره پیچ را محکم نگهدارید و با دست دیگر پیچ مربوط به مهره را با پیچ گوشتی باز کنید

مرحله ۲۲
چنانچه المنت ها، معیوب باشد می توانید المنت های جدید را نصب و قطعات دستگاه را برعکس مراحل عملیات باز کردن، ببندید.

مرحله ۲۳
برای باز کردن پایه ها طبق تصویر با یک دست توسط آچار تخت مناسب، مهره پیچ را نگهدارید و از طرف دیگر با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ پایه را باز کنید.

مرحله ۲۴
برای جدا کردن دسته ها از بدنه، هر یک از دسته ها را با انگشتان دست بگیرید و پس از حرکت دادن آن به سمت بیرون، دسته را  از بدنه جدا کنید

توجه

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بخاری برقی برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند. به عبارت دیگر برای بستن باید از انتهای مراحل باز کردن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

 

معرفی قطعات الکترونیک PDF

جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی بخاری برقی

معموال کارخانه های سازنده بخاری برقی برای رفع عیب های مختلف هر دستگاه جدول هایی ارائه می دهند. این جدول ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می شود نحوه استفاده از این جدول ها را دقیقا بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عمال مورد استفاده قرار دهید.

جدول عیب یابی بخاری برقیجدول عیب یابی بخاری برقی

منبع  : heater.iran-mashin.com

آموزش اینورتر – دوره های مقدماتی اینورترهای شرکت OMRON

نقشه خوانی الکترونیک به زبان ساده PDF

آموزش تعمیر اتو بخار

نوشته های مشابه

۴ دیدگاه

  1. بسیار عالی ولی اگر آموزش تصویری باز وبست وتعمیر بصورت کامل بخاری برقی بزارید واقعا یک لطف بسیار بزرگی در حق اونایی که در چنین روزهای سردی بدلیل خرابی بخاریشون دارن سرما میکشن انجام دادید مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا