برق قدرت

عیب یابی الکتریکی الکتروموتورها و رفع عیب آن

عیب یابی الکتریکی الکتروموتورها و رفع عیب آن

الکتروموتورشناسایی سیم پیچ های اصلی وکمکی

۱- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ کمکی در رو قرار دارند.
۲- سطح مقطع سیم های کمکی همیشه از سیم های اصلی کمتر است.
۳- سیم پیچ کمکی دارای مقاومت بیشتری (اهم بیشتر ) نسبت به سیم پیچ اصلی است وضمنا” خازن با سیم پیچ کمکی سری شده است.

عیب یابی موتور های آسنکرون – معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها وخازن است یا مربوط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها .

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور عیب یابی قطعات برقی

عیب۱- موتور اصلا”روشن نشده و جریانی از مدار عبور نمی کند.
علت۱ -جایی از مدار قطع است.
رفع عیب۱- با آوامتر تمام مدار شامل پریز،دوشاخه ،سیم های رابط،کلیدها واتصالات در تخته کلم موتور را بر رسی وعیب مربوطه را بر طرف می نماییم.
عیب۲- موتور اصلا”روشن نشده وجریانی از مدار عبور نمی کند.
علت۲ -سوختن فیوز.
رفع عیب۲-ابتدا علت سوختن فیوز که مربوط به اتصالی می باشد را بررسی نموده پس از آن به تعویض فیوز می پر دازیم.
عیب۳-موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.
علت۳-موتور نیم سوز است.
رفع عیب۳- در هر کدام از سیم پیچ های کمکی واصلی میتواند اتصال حلقه ویا اتصال کلاف به کلاف بوجود آمده باشد.بنابر این مسیر جریان الکتریکی کوتاه شده در نتیجه میدان مغناطیسی مناسب برای گردش بوجود نمی آید وباعث داغی موتور میشود.موتور های نیم سوز جریان بیشتری نسبت به موتور های سالم مشابه خود دریافت می کنند. برای رفع عیب در صورتی که محل اتصالی مشخص باشد وبتوان به نحوی آن را عایق نمود اقدام کرده ودر غیر این صورت موتور باید دو باره سیم پیچی شود.
عیب۴- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.
علت۴- زیاد بودن بار موتور.
رفع عیب ۴- هر موتوری دارای توان مکانیکی مشخص است در صورتی که بیش از توان مربوطه از موتور نیرویی خواسته شود جریان بیشتری از سیم ها عبور می کند که با سطح مقطع وتعداد دور آن ها همخوانی ندارد وباعث گرما در موتور و آسیب دیدن آن خواهد شد .برای رفع عیب باید بار موتور را کم نموده واز کار مداوم آن خود داری کرد.
عیب۵- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود وزیر بار می خوابد.
علت ۵- عمل نکردن کلید گریز از مرکز .
رفع عیب ۵ – علاوه بر جریان در یافتی توسط سیم پیچ اصلی ،سیم پیچ کمکی نیزچون از مدار خارج نمی شود جریان دریافت می کند .برای اطمینان از صحت عمل کرد کلید گریز از مرکز باید به صدای کنتاکت آن در حالت دور گرفتن موتور وهمچنین از دور افتادن آن گوش کرد .برای رفع عیب باید کلید سرویس ویا تعویض شود.
عیب ۶- با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت ۶- خرابی کلید گریز از مرکز .
رفع عیب ۶- درصورتی که کنتاکت های کلید در حالتی که موتور خاموش بوده وصل نشده باشد.درزمان شروع بکار ،سیم پیچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبیعتا”موتور بگردش نمی افتد.برای رفع عیب کلید را با آوامتر امتحان ودر صورت معیوب بودن تعویض می نماییم.
عیب ۷- با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت ۷ – قطعی سیم پیچ اصلی یا کمکی .
رفع عیب ۷ – به کمک آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگی ،آن را تعمیر می نماییم.
عیب ۸ – با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت ۸ – نیم سوز بودن یا سوختگی موتور .
رفع عیب ۸ – موتور سریعا”داغ شده وجریان زیادی می کشد همچنین بوی سوختگی ویا دود از مشخصه های آن است.رفع عیب سیم پیچی مجدد است.
عیب ۹ – با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت ۹ – خرابی خازن.
رفع عیب ۹ – خازن ها به منظور راه اندازی موتور بکار رفته اند خازن را مطابق با مطالبی که در مورد عیب یابی خازن ها گفتیم آزمایش نموده در صورت نیاز آن را تعویض می کنیم.
عیب ۱۰ – با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت ۱۰ – اتصال کوتاه در مدار اصلی موتور .
رفع عیب ۱۰ – دوشاخه ،سیم های رابط وجعبه اتصالات موتور را بررسی کرده در صورت پیدا کردن محل اتصالی آن را مرتفع می نماییم.
عیب ۱۱ – با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت ۱۱ – سوختگی کامل موتور
رفع عیب ۱۱ – با مشاهده استاتور وسیم پیچ های مربوطه عیب حاصل تایید گردیده وبرای رفع آن باید موتور سیم پیچی گردد.
عیب ۱۲ – با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت ۱۲ – اتصال کوتاه در خازن
رفع عیب ۱۲ – اگر با جدا کردن خازن از مدار و به برق زدن موتور فیوز دیگر عمل نکرد عیب از خازن است وباید آن را تعویض نمود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا