برق قدرت

سیم نول / تفاوت سیم های نول و ارت + ارتینگ در مجتمع ها

سیم نول و تفاوت آن با ارت

 

کابل نول حامی جریان و هرگز نباید قطع و یا به بدنه مصرف کننده متصل و باید به زمین (ارتینگ PE) وصل شده باشد. کابل ارتینگ PEN مخصوص سیستم ایمنی و حفاظتی و هرگز نباید برقدار و جریان برق را رله کنترل جریان نشتی RCD بایستی فورا قطع نماید.

 

سیستم ارتینگ

انشعابات برق ساختمان و آپارتمان مانند کشور های پیشرفته بایستی به روز رسانی شود، از این رو استفاده از کابل مفتولی NYM پنج رشته آپارتمان واجب الاجرا و هرگز نباید از سیم افشان برای انشعابات و لوله های فولادی داخل ساختمان و آپارتمان استفاده شود.۳

 

 

دانلود فایل تکنولوژى و کارگاه برق صنعتى PDF

 

 

سیم افشان فقط در تابلو سازی مجاز می باشد. (به علت به روز رسانی صنعت برق کشور)

۱- سیم N سیمی است که برای عبور جریان فاز از نول مصرف کننده انرژی مورد استفاده و در هر انشعاب قبل از کنتور برق و قبل از رله کنترل جریان اشتباهی باید به خاطر جلوگیری از برق دار شدن و حفاظت با سیستم حفاظتی زمین PE متصل شده باشد.

 

۲- هرگز نباید PE به بدنه موتور وصل شود سیم PEN که ارتینگ خصوصی هر مشترک می باشد و بخاطر حفاظت و ایمنی برق خصوصی ایجاد نموده حتما باید با N متصل شده باشد ، زیرا امکان برق دار شدن ناقص PE وجود دارد و هرگز سیم PEN دو مشترک نباید با هم تماسی پیدا کنند.

۳- سیم PEN سیمی است که قبل از کنتور و رله حفاظتی با نول N و سیستم حفاظتی زمین PE به علت حفاظت و ایمنی برق منشعب و کاربرد آن به علت جلوگیری از مرگ ناشی از برق گرفتگی و تلفات انرژی می باشد و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد

 

نقشه کشی صنعتی ۲ دانشگاه خواجه نصیر PDF

 

که از رله های کنترل جریان اشتباهی و یا کنترل جریان نشتی و یا رله حفاظت جان جریانی از PEN  عبور و هرگز نباید با N پس از رله حفاظتی تماس داشته باشد و حتما با بدنه تمام فلزات ساختمان به صورت انشعابات شعاعی (نه زنجیره ای) همراه با شینه های تساوی ولتاژ با مرکز ارتینگ زمین سیستم حفاظتی زمین PE متصل شده باشد.

(کنترل و حفاظت در زمان عبور جریان اشتباهی و یا نشتی)

(طبق قوانین اولیه الکتریسیته که در مواقع خطرات و سوانح رخ خواهد داد : IPEN=IL-IN)

۴- چنانچه مصرف کننده ای در انشعابات بعد از رله در مدار باشد و تماسی بین سیم PEN با سیم نول N برقرار شود رله RCD بایستی عبور جریان از PEN را تشخیص داده و فرمان قطع بدهد. (کنترل و جریان اشتباهی از PEN)

۵- چنانکه جریانی هنگام تماس و یا نشتی از فاز در اثر فرسودگی ایزولاسیون و با فلزات یا زمین که بعد از رله با PEN ارت شده اند عبور نماید بخاطر ایمنی رله های کنترل جریان اشتباهی باید مدار اشتباه برق را فورا شناخته و فرمان قطع جریان بدهد.

 

بهینه سازی ترانسفورماتور word

 

۶- برای اطمینان از کاربرد این نوع از رله ها باید در هر فصل دو الی سه بار در سال دکمه آزمایش رله را فشار داد تا جریان برق را قطع و از کاربرد رله در تمام مناطق مرطوب بخصوص دوش و وان حمام و استخر و آبنماها (مراکز تجاری،تفریحی و شهرداری ها) اطمینان کامل حاصل نمود.

۷- سیستم PE ارتینگ سیمی است به نام سیستم حفاظتی زمین ارتینگ که ارتباط PEN و N را با زمین بخاطر حفاظت برقرار می کند.

 

مدار آمپلی فایر با ماسفت ۱۰۰ واتی + تحلیل مدار آمپلی فایر

 

۸- پیشنهاد : لطفا در تمام دستورالعمل ها و استاندارد های ایران جهت آموزش و تدریس سیستم ارتینگ نام سیم خنثی را به سیستم حفاظتی زمین PEN و اسم هادی را به نول N جایگزین نمائید.

۹- اصولا هنگام آموزش بخصوص به دانشجویان و مهندسین و متخصصان باید با نرم افزار های نقشه کشی روز آشنا و نقشه های اجرائی را شخصا طراحی و اجرا نمایند و جزء تدریس در مراجع آموزشی و کارگران برق کار باید طبق نقشه های انشعابات برق مانند سایر کشور های پیشرفته انجام وظیفه نماید.

 آزمایشگاه ارتینگ و آموزش

توسط COREBALANCE CT و رله EARTHFAULT RELAY و یا  EARTHLECKAGE RELAY می توان جریان های نشتی از خروجی ترانسفورماتور و همچنین از فیدرهای خروجی جداگانه تلفات انرژی و سرقت برق را کنترل و برطرف و با اندازه گیری کل توان انرژی خروجی از ترانسفورماتور و انرژی مصرفی فیدرها مصارف غیر مجاز و سرقت برق را محاسبه و کنترل و جلوگیری نمود.

 

تفاوت سیم های نول و ارت

 

متاسفانه این طرح به دلایل نامعلوم دفتر نظارت بر توزیع و برق های منطقه ای مورد قبول و اجرای آن در شبکه توزیع برق کشور قرار نگرفت.

اصولا جریان در تمام مصرف کننده های سه فاز هنگامی که در هر پریود از یک فاز  ۱۰۰A  عبور و از فازهای دیگر در پریود بعدی باید در هر فاز ۵۰A برگشت و چون جمع جبری سه جریان برابر صفر می باشد به همین دلیل مهمترین جلوگیری از تلفات انرژی و بخصوص جلوگیری از مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی را رله های کنترل جریان اشتباهی و یا نشتی RCD انجام خواهند داد .

 

محاسبات ترانسفورماتور تکفاز pdf

 

چنانچه در بوبین و سیم بندی مصرف کننده ها به علت فرسودگی ایزولاسیون و یا هنگام سیم بندی از ورق کاغذ ایزولاسیون مرغوب استفاده و رزین نشده باشند، حتما مابین بوبین و بدنه مصرف کننده در زمان اضافه بار و یا قطع یک فاز و دو برابر شدن جریان در دو فاز دیگر که موجب سوختن و معیوب شدن خواهند شد.حتما اتصالی و یا نشتی فاز به بدنه را ایجاد و رله RCD بایستی به علت ایمنی مدار جریان برق را قطع کند.

به این علت باید بدنه تمام مصرف کننده ها و فلزات ساختمان فقط به سیستم PEN و هرگز نباید به نول N  وصل شوند زیرا امکان برقدار شدن نول N در زمان قطع از سیستم حفاظتی زمین PE ممکن می باشد.قطع نول N به علت انشعابات ناقص شبکه توزیع هوائی و یا سرقت کابل نول در شبکه برق کشور و یا اشتباها جابجا بستن فاز و نول مشترکین.

 

کتاب آموزش الکترونیک پایه PDF

 

ارتینگ در مجتمع های مسکونی و تجاری

۱- همانطور که هر مشترک از فاز و نول مخصوص به خود بعد از کنتور برق انشعاب گرفته است هرگز نباید هنکام استفاده از رله ایمنی از نول N مشترک دیگر انشعاب بگیرند. (قطع جریان)

سیستم ارتینگ در مجتمع های تجاری و مسکونی

در مجتمع های مسکونی باید هر واحد جداگانه با رله RCD مجهز و از یک ارتینگ با شینه های تساوی ولتاژ منشعب شوند.

۲- هرگز نباید بخاطر سودجوئی سازنده گان ساختمان از یک رله RCD برای چند واحد استفاده شود.

۳- هرگز نباید مابین نول N و PEN در ساختمان و مجتمع های مسکونی تماسی برقرار شود (قطع جریان برق توسط رله ایمنی)

۴- هر ساختمان و هر آپارتمان مجتمع مسکونی باید سیستم ارتینگ جداگانه مخصوص به خود را داشته باشد و هرگز نباید از یک سیستم حفاظتی ارتینگ بصورت مشترک برای دو و یا چند ساختمان به علت کاهش هزینه استفاده کرد.

۵- بهترین سیستم توزیع برق در آپارتمان ، ساختمان و صنایع انشعابات سه فاز می باشد که در نقشه زیر نشان داده شده است.

 

سیستم ارتینگ در ساختمان و صنایع

 

توسط رله های COREBALANCE CT و رله های EARTHFAULT RELAY یا EARTHLECKAGE RELAY می توان برای جریان های بالاتر از ۱۰۰A الی ۳۰۰۰A جریان های اشتباهی یا نشتی و تلفات انرژی را کنترل و برطرف نمود.

۶-اصولا حداکثر جریان متناوب را که هیچ گونه تخریبی در بدن انسان ایجاد ننماید ۳۰ میلی آمپر در مدت ۲۰ میلی ثانیه نرم و جزء استاندارد های بین المللی قرار داده اند.

 

جزوه درس کارآفرینی – مخصوص دانشجویان کلیه رشته ها

 

در صنایع سنگین کارخانجات چون جریان راه اندازی ماشین آلات از قبیل الکتروموتور و جرثقیل و پمپ ها و سایر مصرف کننده ها به خاطر start up current بسیار زیاد و همیشه جریان های القائی نیز وجود داشته و با سیستم ارتینگ بسیار پایدار مجهز می باشند. می توان حساسیت رله های کنترل جریان اشتباهی و یا نشتی را بین ۱۰۰ میلی آمپر تا ۱ آمپر مورد قبول قرار داد.

۷- نصب رله های حفاظتی برای هر آپارتمان بدون استفاده از سیستم حفاظتی زمین PE خطرات برق گرفتگی وجود خواهد داشت(سیستم PEN اجباری می باشد).

۸- برق کاران موظفند با کمک های اولیه برای نجات مسدومین آشنا شده و دارای گواهی نامه از مراجع ذیصلاح باشند.

 

سیم نول – حفاظت و ایمنی در برق (زمین برق)

 

منبع  :www.zahra-gmbh.de

ZAHRA ELEKTRONISCHE

MOTORSCHUTZSCHALTER GMBH

Am Alten Bahnhof 26 – D-76149 Karlsruhe

Tel: +49-(0)721 70 73 70 – Fax +49-(0)721 70 74 70

eMail: zahra@t-online.de

 

کتاب چگونه با کودکم رفتار کنم نوشته دکتر گاربر pdf

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا